Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Συντονισμένες ενέργειες για την προστασία του λόφου Καστά στην Αμφίπολη

Συντονισμένες ενέργειες για την προστασία του λόφου Καστά στην Αμφίπολη
 

Η προστασία και ανάδειξη του μνημείου Καστά στην Αμφίπολη, βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού.
Μετά την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μνημείο από την ανασκαφή του έως σήμερα, το υπουργείο προχωρά σε συντονισμένες ενέργειες βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις αρχές και την δεοντολογία που διέπουν τις επεμβάσεις των μνημείων.


Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού «μετά από σειρά αυτοψιών και επανειλημμένες συναντήσεις στις οποίες τέθηκαν τα ζητήματα σε διεπιστημονική βάση, συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εξασφάλιση των πρανών του τύμβου, τη διευθέτηση της απορροής των ομβρίων, τον έλεγχο και την ενίσχυση της στερεωτικής διάταξης (υποστύλωση) του τάφου προς εξασφάλιση της ευστάθειας του, καθώς και την ενόργανη παρακολούθηση μικρομετακινήσεων από δυναμικά φαινόμενα (ωθήσεις γαιών κ.α.).
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν οι προαπαιτούμενες εργασίες για την εκπόνηση των μελετών συντήρησης των δομικών λίθων, των επιχρισμάτων, των δαπέδων, καθώς και του γραπτού και γλυπτού διακόσμου του μνημείου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ενόργανη αναγνώριση των χρωστικών με τη χρήση φορητού XRF και πολυφασματικής κάμερας και παρήχθησαν δοκίμια θυσιαζομένων κονιαμάτων για τη στερέωση των λίθων του αντιθήματος του περιβόλου. Η σύνθεσή τους θα αποτιμηθεί μετά την ωρίμανσή τους και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του αρχαίου δομικού υλικού.
Ενέργειες έχουν γίνει για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν πριν από την έλευση του χειμώνα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου